Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
55 277 25 39
biblioteka@scksztum.pl
Kontakt

Wyszukaj na stronie

Mała książka Wielki człowiek

Mala ksiazka

Academica

Academica logo 360x106

Z książką na start

Z książką na start

Sztum 1806-1945

W Bibliotece Sztumskiego Centrum Kultury można zakupić publikacje dotyczące Sztumu:

Borzyszkowski J., Sztum 1806-1945

Borzyszkowski J., Sztum 1806-1945 - cena 35 zł

Czas odnaleziony, czas oddany.Sztum wczoraj i dziś, pod red. J.Ryszkowskiego

Czas odnaleziony, czas oddany.Sztum wczoraj i dziś, pod red. J.Ryszkowskiego - cena 30 zł

Zaproszenia

 

 

Facebook

Biblioteka bierze udział w pogramach

 

1380725170

1408372303

instytut

Biblioteka na Facebook-u

Czytelnictwo na Ziemi Sztumskiej ma swoje bogate tradycje. Pierwsze biblioteki powstały już w 1880 roku. Przez 173 lata przebywania pod władzą zaborców, ludność polska powiatu sztumskiego, determinowana przez osadników niemieckich, opierała się germanizacji prowadzonej przez władze pruskie w XIX i XX wieku. W tej walce o utrzymanie polskości niemałą rolę odegrało czytelnictwo polskich książek i czasopism, których upowszechnianiem, w latach 1881 – 1918 zajmowały się 23 biblioteki Towarzystwa Czytelń Ludowych. W wyniku bardzo częstych rewizji kończących się zabraniem znacznych części księgozbiorów lub konfiskatą całej biblioteki ich liczebność spadła w 1939 roku do 12., a w okresie okupacji cały księgozbiór bibliotek polskich w powiecie sztumskim został przez Niemców spalony.

Pierwsze powojenne biblioteki w powiecie zaczęły funkcjonować już w 1945 roku. Była to głównie zasługa osób prywatnych, w tym głównie nauczycieli. Z darów miejscowej ludności oraz z ocalałych książek Towarzystwa Czytelń Ludowych powstały pierwsze w powiecie punkty biblioteczne

Strukturę organizacyjną sieci publicznych bibliotek powszechnych w powiecie sztumskim oparto na strukturze podziału administracyjnego: biblioteka powiatowa, jako nadrzędna, dalej biblioteki miejskie, gminne oraz punkty biblioteczne. Planowany proces tworzenia sieci bibliotecznej w powiecie zapoczątkowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sztumie powołana w 1946 roku. Do bezpośredniego zwierzchnictwa i opieki nad Powiatową Biblioteką Publiczną powołany został Inspektorat Szkolny w Sztumie. Wszelkie wydatki związane z założeniem i działalnością bibliotek pokrywał Wydział Finansowy Starostwa z wydzielonych na ten cel kredytów oraz dotacji z Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Z dniem 1 czerwca 1947 roku Biblioteka Powiatowa, z panią Niną Sawicką jako kierowniczką, rozpoczęła swoją działalność.

Początkowo Biblioteka Powiatowa w Sztumie pełniła równocześnie funkcję biblioteki miejskiej, udostępniając swój księgozbiór mieszkańcom Sztumu. Z chwilą utworzenia Biblioteki Miejskiej w 1948 roku, Biblioteka Powiatowa mogła skoncentrować się na realizacji swych zadań w powiecie. Naczelnym jej zadaniem, wynikającym z Dekretu o bibliotekach, jak i ze szczegółowych potrzeb środowiska było jak najszybsze rozbudowanie sieci bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w powiecie. Sprzyjająca atmosfera towarzysząca gromadzeniu księgozbioru przez Bibliotekę Powiatową m.in. zaopatrzenie centralne, akcja Komitetu Upowszechniania Książki, wojewódzka akcja „333” w wyniku której zakupiono dla każdej gminy w województwie gdańskim 200 tomowe biblioteczki, w znacznym stopniu ułatwiła zakładanie bibliotek gminnych.

            Ukształtowana w latach 1945-1948 sieć bibliotek publicznych w powiecie sztumskim nie uległa w okresie następnych 7 lat znaczniejszym zmianom. Stan sieci bibliotek miejskich i gminnych utrzymywał się do 1955 roku. Pod koniec lat 50 sieć punktów bibliotecznych wynosiła 50. Jednak w wyniku zmian wprowadzonych w podziale administracyjnym kraju powołano w 1954 roku gromadzkie rady narodowe. W związku z tą reformą dokonano zmiany granic powiatu sztumskiego i przyłączono takie miejscowości jak Ryjewo, Barcice, Jałowiec i Piekło, które następnie stały się gromadami. Powiat sztumski do 1954 roku liczył 8 gmin wiejskich, natomiast po reformie administracyjnej powstało 18 gromad.

W myśl zarządzeń związanych ze wspomnianą reformą administracyjną należało dostosować sieć bibliotek do nowego podziału administracyjnego, to znaczy, że w każdej nowej gromadzie musiała powstać biblioteka. Wprowadzenie zmian w sieci bibliotecznej powiatu sztumskiego rozpoczęto od reorganizacji na szczeblu powiatowym. W wyniku decyzji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku w 1955 roku nastąpiło połączenie Powiatowej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sztumie w jeden organizm pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sztumie. Księgozbiór Biblioteki Powiatowej, liczący około 12 tysięcy woluminów, rozdzielono między biblioteki gromadzkie. Natomiast obowiązek zaopatrywania punktów bibliotecznych przejęła wypożyczalnia miejska w Sztumie.

Akcję organizowania bibliotek gromadzkich w powiecie sztumskim zakończono w 1959 roku, kiedy otwarto dwie ostatnie placówki w gromadach Uśnice i Żuławka. Ukształtowana sieć bibliotek publicznych w powiecie sztumskim liczyła 14 placówek gromadzkich i dwie miejskie – w Sztumie i Dzierzgoniu. W latach 1955-1974 dokonywano jeszcze kilku zmian w wewnętrznym podziale administracyjnym powiatu sztumskiego. Jednak nie wpłynęło to na zmianę organizacji bibliotek i punktów bibliotecznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sztumie funkcjonowała do 1996 roku.Z dniem 21 grudnia 1996 utworzone zostało Sztumskie Centrum Kultury, które jest efektem połączenia dwóch placówek upowszechniania kultury, tj. Sztumskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Sztumie w oparciu o postanowienia uchwały Nr XXVIII/246/96 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 października 1996 roku. W następnej kolejności Rada Miejska w Sztumie uchwałą NrXXX/267/96  z dnia 21 grudnia 1996 roku nadała statut Sztumskiemu Centrum Kultury. Następnie uchwałą Nr XXIII/194/2000  z dnia 8 lipca 2000 roku dokonała zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury celem dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej tej instytucji kultury, prowadzonej dotychczas jak dla zakładu budżetowego na formę określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Funkcjonowania instytucji kultury (Sztumskiego Centrum Kultury) w formie samorządowej osoby prawnej oraz przeprowadzenie jej przekształcenia z zakładu budżetowego nastąpiło od dnia 1 stycznia 1997 roku.

 

Obecnie w Sztumskim Centrum Kultury w Dziale Bibliotek znajduje się: Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia znajdująca się w pomieszczeniu przylegającym do Wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz Czytelnia Internetowa.


Copyright © 2022 ZWOLUCH Rights Reserved.   

Designed by www.kabelki.eu.